Door de website van WOODLOCK te gebruiken stemt u in met deze disclaimer
.
Uitsluiting aansprakelijkheid
WOODLOCK heeft deze website met uiterste zorg samengesteld. Aan deze website kunnen echter géén rechten worden ontleend.
WOODLOCK aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor mogelijke fouten of tekortkomingen in deze website of voor directe of indirecte
schade (in welke vorm dan ook) die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van (delen van) deze website of met de
onmogelijkheid (delen van) de website te kunnen raadplegen. Wijzigingen en correcties blijven voorbehouden. WOODLOCK behoudt het
recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo’s, afbeeldingen
en foto’s aan te brengen.

Informatie van derden
WOODLOCK is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de informatie op websites of enig ander medium waarnaar deze
website ‘linkt’ door middel van een schriftelijke verwijzing of hyperlink. WOODLOCK is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud en/of
juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten of afbeeldingen.

Email gebruik
Het gebruik van e-mail is openbaar. Dit betekent dat, hoewel de binnengekomen e-mails bij WOODLOCK vertrouwelijk worden
behandeld, het niet geheel uitgesloten is, dat de e-mails door derden geraadpleegd kunnen worden. WOODLOCK kan hier niet
aansprakelijk voor worden gesteld. De gegevens (naam, adres, telefoonnummer) die worden opgegeven voor de beantwoording van
de e-mails zullen alleen voor dát doel worden gebruikt door WOODLOCK.

XXTREME Wood Protection Supermatte Natural Look